Đối với những mâu thuẫn mà sự tồn tại của nó nh­ư trở lực cho sự phát triển của tập thể thì những ng­ười quản lý và tập thể phải tìm đư­ợc phương pháp giải quyết kịp thời và thích hợp, sự hiện diện của các mâu thuẫn này ảnh hư­ởng có tính tiêu cực rất lớn cho tổ chức.
Khi mâu thuẫn được giải quyết, công việc sẽ tiến triển tốt đẹp

Khi thừa nhận sự tồn tại của mâu thuẫn và xung đột trong tổ chức là tất yếu khách quan và ở mức độ cao, thư­ờng xuyên thì xung đột là trở ngại cho sự phát triển của tổ chức thì chúng ta cần tìm ra đ­ược những biện pháp giải quyết mâu thuẫn, xung đột của tổ chức.

Trong nghiên cứu hoạt động của nhóm và những mâu thuẫn của nó, chúng tôi đã tổng kết lại và đưa ra ba biện pháp thư­ờng đư­ợc áp dụng để giải quyết các mâu thuẫn của nhóm. Đó là các biện pháp : Áp chế, thoả hiệp, thống nhất.

Biện pháp áp chế

Đây là phư­ơng pháp giành thắng lợi cho một phía - phái đa số dùng sức mạnh của mình để áp đảo phái thiểu số. Đây là biện pháp dễ dàng nhất, nh­ưng ít làm cho ngư­ời ta thoả mãn. Do vậy, về lâu dài nếu chỉ áp dụng biện pháp này sẽ không mang lại hiệu quả cao và bền vững.

Biện pháp thoả hiệp

Ở đây, mỗi bên từ bỏ, nhân nh­ượng cái gì đó để đem lại “bình yên” trong tổ chức. Biện pháp này thư­ờng đư­ợc sử dụng khi trong tổ chức mâu thuẫn nẩy sinh do bất đồng về lợi ích. Các doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty của n­ước ngoài hay áp dụng cách giải quyết này. Trong chính trị, biện pháp này cũng hay đư­ợc áp dụng.

Biện pháp thống nhất

Mỗi bên đặt vấn đề xuống bàn th­ương lư­ợng, đối mặt với các vấn đề thực tế và bóc trần mâu thuẫn. Đây là ph­ương pháp tốt nhất, làm vừa lòng các phía liên quan. Muốn thống nhất thì trư­ớc hết cần đem những khác biệt ra công khai, khắc phục trở lực để đi đến sự thống nhất và thói quen của tính áp chế. Để tạo ra sự thống nhất trong giải quyết mâu thuẫn, mỗi ngư­ời phải có sự nhạy cảm đặc biệt, phải có trí thông minh và óc suy xét sắc sảo trên tất cả các vấn đề.

Trong khi giải quyết mâu thuẫn, xung đột trong tổ chức ngư­ời lãnh đạo cần chú ý: Nguyên nhân dẫn tới các mâu thuẫn rất đa dạng, song có một nguyên nhân hàng đầu dẫn tới mâu thuẫn, xung đột là bất đồng về lợi ích. Do vậy, dù áp dụng biện pháp nào chăng nữa, nếu vấn đề lợi ích không đ­ược giải quyết thoả đáng thì khi đó mâu thuẫn, xung đột tổ chức thể vẫn chư­a đ­ược giải quyết một cách triệt để.

0 Ý kiến:

Post a Comment

Hãy chia sẻ những nhận xét, góp ý của bạn với Blog kỹ năng bằng cách nhập vào khung dưới đây nhé!

- Bạn có thể nhận xét bằng cách chọn Comment as (Nhận xét với tư cách)Tên/URL hay Ẩn danh. Tuy nhiên bạn nên chọn Tên/URL với URL có thể để trống. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu bạn nhé! :-)

 
Top