Trong bất kỳ một hoạt động trong lĩnh vực nào, yếu tố con người luôn là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công hay thất bại. Chính vì thế, việc tìm hiểu tính cách và năng lực của con người luôn được đặt lên hàng đầu. Với một vị trí và công việc thích hợp, con người có thể phát huy được tất cả những ưu điểm của mình. MBTI hiện là một công cụ phổ biến nhất trên thế giới để xác định tính cách và năng lực con người. Sau hơn năm mươi năm nghiên cứu & phát triển, MBTI được dịch ra hơn 30 thứ tiếng & sử dụng tại nhiều công ty hàng đầu thế giới. Chỉ riêng tại Mỹ, hàng năm có đến trên hai triệu lượt làm test MBTI.

 I. Lịch sử phát triển và cơ sở lý luận
Đây là một phương pháp phân loại tính cách dựa trên các nghiên cứu của nhà tâm lý học người Thụy Sĩ Carl Gustav Jung và được Isabel Myer và Katherine Briggs bổ sung. Phương pháp này dựa trên nguyên lý của Jung cho rằng có thể phân loại tính cách con người dựa trên 3 tiêu chí: Hướng nội/Hướng ngoại; Trực giác/Giác quan; Lý trí/Tình cảm. Mục đích chính của Jung không phải là phân loại tính cách, ông chỉ cần một hệ thống phân loại để hỗ trợ cho các nghiên cứu của ông về ý thức và vô thức. Trong hệ thống phân loại của Jung, không có nhóm nào tốt, nhóm nào xấu, nhưng Jung nhận xét rằng: cùng một sự vật hiện tượng sẽ gây ra những suy nghĩ, cảm xúc, phản ứng khác nhau cho những người khác nhau. Ba yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến suy nghĩ, cảm xúc và phản ứng của một con người là:
1. Xu hướng tự nhiên của người đó - Hướng nội / Hướng ngoại;
2. Cách thức mà người đó tìm hiểu và nhận thức thế giới bên ngoài - Trực giác / Giác quan;
3. Cách thức mà người đó quyết định, đưa ra lựa chọn: Lý trí / Tình cảm.
4. Phong cách sống và làm việc: Nguyên tắc / Linh hoạt. (Tiêu chí này được Briggs/Myer bổ sung sau này)
II. Bốn tiêu chí phân loại tính cách
1. Tiêu chí 1 - Xu hướng tự nhiên: I / E - (Introversion / Extraversion) - Hướng nội / Hướng ngoại:
Mỗi người đều có 2 biểu hiện:
- Hướng ngoại - hướng về thế giới bên ngoài gồm các hoạt động, con người, đồ vật...
- Hướng nội - hướng vào nội tâm, bao gồm ý nghĩ, tư tưởng, trí tưởng tượng…
Đây là 2 mặt đối lập nhưng bổ sung lẫn nhau. Tuy nhiên, một mặt sẽ chiếm ưu thế trong việc phát triển tính cách và ảnh hưởng đến cách ứng xử
2. Tiêu chí 2 - Cách tìm hiểu và nhận thức thế giới: N / S (iNtuition / Sensing) - Bằng Trực giác / Bằng Giác quan:
- Trung tâm "Giác quan" trong não bộ chú ý đến các chi tiết liên quan đến hình ảnh, âm thanh, mùi vị... của hiện tại được đưa đến từ các giác quan của cơ thể. Nó phân loại, sắp xếp và ghi nhận những chi tiết của các sự kiện thực tế đang diễn ra. Nó cũng cung cấp các thông tin chi tiết của các sự kiện đã xảy ra trong quá khứ.
- Trung tâm "Trực giác" của não bộ chịu trách nhiệm tìm hiểu, diễn dịch, và hình thành các mô hình từ thông tin thu thập được; sắp xếp các mô hình và liên hệ chúng với nhau. Nó giúp cho não bộ suy đoán các khả năng và tiên đoán tương lai.
Mặc dù cả hai cách nhận thức đều cần thiết và được mọi người sử dụng, nhưng mỗi người chúng ta có xu hướng thích cách này hơn cách kia
3. Tiêu chí 3 - Cách quyết định và lựa chọn: T / F (Thinking / Feeling) - Lý trí / Tình cảm:
- Phía "Lý trí" trong não bộ con người phân tích thông tin một cách khách quan, làm việc dựa trên đúng/sai, suy luận và đưa ra kết luận một cách có hệ thống. Nó là bản chất logic của con người.
- Phía “Tình cảm” của não bộ đưa ra quyết định dựa trên xem xét tổng thể; yêu/ghét; tác động qua lại lẫn nhau; và các giá trị nhân đạo hay thẩm mỹ. Đó là bản chất chủ quan của con người.
Mọi người đều dùng cả 2 cách để đưa ra các quyết định, nhưng một cách tự nhiên mỗi người đều thiên về hoặc là lý trí, hoặc là tình cảm khi đưa ra quyết định của mình
4. Tiêu chí 4 – Phong cách sống và làm việc: J / P – (Judging / Perceiving) – Nguyên tắc / Linh hoạt:
Tiêu chí 4 liên quan đến cách thức mà mỗi người lựa chọn để tác động tới thế giới bên ngoài.
- Phong cách “Nguyên tắc” tiếp cận thế giới một cách có kế hoạch, có tổ chức, có chuẩn bị, quyết định và đạt đến một kết cục rõ ràng.
- Phong cách “Linh hoạt” tiếp cận thế giới một cách tự nhiên, tìm cách thích nghi với hoàn cảnh, thích một kết cục bỏ ngỏ, chấp nhận những cơ hội mới, và chấp nhận thay đổi kế hoạch
III. Mười sáu nhóm tính cách
Từ 4 tiêu chí phân loại trên, Briggs/Myer đưa ra 16 nhóm tính cách. Tên của mỗi nhóm đều có 4 chữ cái, đại diện cho 4 tiêu chí phân loại.
ISTJ      ISTP     ISFJ     ISFP                 INTJ      INTP     INFJ     INFP
ESTJ    ESTP    ESFJ    ESFP               ENTJ    ENTP    ENFJ    ENFP
IV. Các ứng dụng của MBTI
Trong bất kỳ một hoạt động trong lĩnh vực nào, yếu tố con người luôn là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công hay thất bại. Chính vì thế, việc tìm hiểu tính cách và năng lực của con người luôn luôn được đặt lên hàng đầu. Với một vị trí và công việc thích hợp, con người có thể phát huy được tất cả những ưu điểm của mình. MBTI hiện là một công cụ phổ biến nhất trên thế giới để xác định tính cách và năng lực con người. Sau hơn năm mươi năm nghiên cứu & phát triển, MBTI được dịch ra hơn 30 thứ tiếng & sử dụng tại nhiều công ty hằng đầu thế giới. Chỉ riêng tại Mỹ, hằng năm có đến trên hai triệu lượt làm test MBTI.
MBTI có những ứng dụng điển hình sau:
- MBTI là 1 công cụ hỗ trợ nhận dạng một số tính cách, cá tính, tâm lý riêng của từng người (khám phá bản thân).
- MBTI giúp chúng ta tổ chức, sắp xếp các cá nhân lại với nhau để tạo nên một tập thể gắn kết, làm việc hiệu quả, phát huy tối đa những điểm mạnh và hạn chế những khuyết điểm của từng cá nhân cũng như việc bố trí các cá nhân với những vai trò và nhiệm vụ phù hợp với tính cách, sở thích của họ. Giúp các thành viên trong nhóm hiểu nhau hơn và đưa ra những ứng xử phù hợp
- Các công ty thường dùng công cụ MBTI để kiểm tra tính cách của các ứng viên tuyển dụng, để xem ứng viên mạnh mặt nào và yếu mặt nào, xem thử ứng viên có thích hợp với công việc mà công ty giao hay không.
- Trong việc quản lý nhân sự cho dự án, vấn đề phát triển các nhóm để thực hiện cho từng phần của dự án đóng một vai trò hết sức vai trò quan trọng. Nó có thể ảnh hưởng đến cả chất lượng, tiến độ của dự án.Cácthành viên trong nhóm nếu hòa hợp nhau thì công việc thực hiện dự án sẽ đúng với tiến độ và thời gian được đề ra từ lúc ban đầu. Để thành lập nhóm, nhóm trưởng thường dùng công cụ MBTI để test các thành viên chuẩn bị tham gia vào nhóm, xem thử cá tính của thành viên đó có hòa hợp với nhóm không.
- MBTI phục vụ cho mục đích hướng nghiệp. Qua bài trắc nghiệm sẽ thu thập được các tính cách điển hình, đối chiếu với yêu cầu tính cách và kỹ năng của các ngành nghề để đánh giá độ tương hợp và đưa ra khuyến nghị những nhóm ngành nghề phù hợp.
V. Ứng dụng trắc nghiệm tính cách MBTI tại Việt Nam
Mặc dù MBTI có rất nhiều ứng dụng và đã được sử dụng rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên ở Việt Nam, do những hạn chế khách quan và chủ quan nên hiện nay MBTI test vẫn chưa được ứng dụng rộng rãi.
Bài trắc nghiệm tính cách MBTI được giới thiệu trên trang TRẮC NGHIỆM TÍNH CÁCH - www.toilaai.vn  do 2 tác giả: QUANG DƯƠNG - Nhà nghiên cứu Tâm lý (nguyên Chủ nhiệm Ban Tâm lý học, Viện nghiên cứu Giáo dục & Đào tạo Phía Nam) và ThS. HOÀNG XUÂN SƠN (Công ty CP Nguồn Nhân lực SAO VIỆT) cùng các đồng nghiệp nghiên cứu và phát triển.
Bài trắc nghiệm được thiết kế sao cho thỏa mãn tối đa 5 yêu cầu sau:
1. Tính khách quan (không tùy thuộc vào cảm tính chủ quan)
2. Tính phổ quát (phù hợp với các hoạt động của số đông mọi người)
3. Tính sai biệt (tách rõ được các đặc tính khác nhau, phổ đáp án, kết quả phù hợp với thực tế)
4. Tính ứng nghiệm (thực sự thẩm định và đánh giá được đặc tính tính cách của từng người)
5. Tính khả thi (càng đơn giản càng tốt, dễ sử dụng trong các hoàn cảnh bình thường)
Ngoài ra phải kể đến yêu cầu phù hợp với người Việt Nam, văn hóa và hoàn cảnh Việt Nam, mang nhiều bản sắc Việt Nam. Do đó, tính Việt Nam được coi là một chuẩn quan trọng, xuyên suốt toàn bộ bài trắc nghiệm.
Cơ sở lý luận, thông tin về các nhóm tính cách, các tiêu chí phân loại… được tham khảo chính từ các nguồn thông tin sau:
www.myersbriggs.org
http://www.delta-associates.com
http://www.knowyourtype.com/16_types.html
http://typelogic.com
http://www.personalitypathways.com/type_inventory.html
Dù đã qua một quá trình bền bỉ, lâu dài, dày công để làm nên bài trắc nghiệm, nhưng chắc chắn còn nhiều thiếu sót, chưa thể hoàn thiện. Bởi thế, để thành chính phẩm nhằm phục vụ tốt hơn cho nhu cầu của cộng đồng, chúng tôi còn phải nỗ lực cải tiến rất nhiều bằng việc tiếp tục thử nghiệm để kiểm chứng trên nhiều đối tượng khác nữa, tại nhiều nơi khác nhau, nhờ sự góp ý, phản biện của nhiều nhà chuyên môn… Từ đó sàng lọc và chỉnh sửa bài trắc nghiệm, chỉnh sửa cả cấu trúc nội dung và hệ thống bố cục của bài trắc nghiệm, sao cho đạt yêu cầu cao về mặt khoa học như đã đề cập ở trên.
Đồng tác giả:
QUANG DƯƠNG – HOÀNG XUÂN SƠN

0 Ý kiến:

Post a Comment

Hãy chia sẻ những nhận xét, góp ý của bạn với Blog kỹ năng bằng cách nhập vào khung dưới đây nhé!

- Bạn có thể nhận xét bằng cách chọn Comment as (Nhận xét với tư cách)Tên/URL hay Ẩn danh. Tuy nhiên bạn nên chọn Tên/URL với URL có thể để trống. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu bạn nhé! :-)

 
Top